• Ali Yazıcı (Co-Chair)
  • Asaf Varol (Co-Chair)
  • Cihan Varol
  • Meltem Eryılmaz (Co-Chair)
  • M. Ali Yazıcı
  • Lütfi Özbilen
  • Ziya Karakaya
  • Barış Pektaş